<cite id="z7xnf"></cite><del id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></del><menuitem id="z7xnf"></menuitem>
<cite id="z7xnf"></cite>
<cite id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></cite>
<var id="z7xnf"></var>
<thead id="z7xnf"></thead>
<thead id="z7xnf"></thead>
<noframes id="z7xnf"><ins id="z7xnf"></ins>
<cite id="z7xnf"><ruby id="z7xnf"><address id="z7xnf"></address></ruby></cite>
<menuitem id="z7xnf"><dl id="z7xnf"></dl></menuitem>
<ins id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></ins>
<ins id="z7xnf"></ins>

精选栏目: 装机必备 专题大全 常用工具 系统集锦

如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招

栏目: 电脑技巧 已有人学习|编辑:machine; 来源:知识屋;

在Word文档中插入了一张背景图片,想将其设置为铺满整个页面,该如何实现呢?其实很简单,本文详细介绍了两种处理方法,大家可以参考学习。

如何将一张图片铺满整个Word页面?

方法一

我们可以通过页眉页脚?#35789;?#29616;,先将光标放在页眉处,双击打开编辑状态,点击插入——插图——图片,插入完成,选中图片,设置将图片布局设置成“浮于文字?#25103;?rdquo;。根据实际需要来调整图片位置、大小,最后关闭页眉页脚。

如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招

打开页眉页脚的编辑状态,选中图片,按住Delete键,随后关闭页眉页脚,即可删除图片。

如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招

方法二

通过添加水印?#35789;?#29616;,点击菜单栏中的设计——页面背景——水印——自定义水印——点击图片水印——选择图片,即可插入图片水印。

如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招

点击设计——页面背景——水印——删除水印,即可删除图片。

如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招

学会以?#25103;?#27861;,我们可以设置将一张图片铺满整个Word页面,很简单吧?

收藏 赞() 踩()
本文地址:http://www.6932845.com/jiqiao/129732.html
本文标签:如何设置将一张图片铺满整个Word?教你两招
评论
香港六合彩历史开奖记录
<cite id="z7xnf"></cite><del id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></del><menuitem id="z7xnf"></menuitem>
<cite id="z7xnf"></cite>
<cite id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></cite>
<var id="z7xnf"></var>
<thead id="z7xnf"></thead>
<thead id="z7xnf"></thead>
<noframes id="z7xnf"><ins id="z7xnf"></ins>
<cite id="z7xnf"><ruby id="z7xnf"><address id="z7xnf"></address></ruby></cite>
<menuitem id="z7xnf"><dl id="z7xnf"></dl></menuitem>
<ins id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></ins>
<ins id="z7xnf"></ins>
<cite id="z7xnf"></cite><del id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></del><menuitem id="z7xnf"></menuitem>
<cite id="z7xnf"></cite>
<cite id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></cite>
<var id="z7xnf"></var>
<thead id="z7xnf"></thead>
<thead id="z7xnf"></thead>
<noframes id="z7xnf"><ins id="z7xnf"></ins>
<cite id="z7xnf"><ruby id="z7xnf"><address id="z7xnf"></address></ruby></cite>
<menuitem id="z7xnf"><dl id="z7xnf"></dl></menuitem>
<ins id="z7xnf"><span id="z7xnf"></span></ins>
<ins id="z7xnf"></ins>